Alexa rank lam gi cung bang 0 ?

Khi bạn gặp vấn đề vì alexa rank của bạn lúc nào cũng bằng 0 hoặc N/A thì điều bạn cần là chờ đợi để Alexa biết bạn là ai. Bạn nên chờ khoảng 1 tháng

FOLLOW US

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *