Báo giá phần mềm VMware

 1. Vsphere Enterprise Plus Edition: giải pháp hoàn hảo, đầy đủ tính năng, cho phép ảo hóa toàn bộ datacenter thành hạ tầng điện toán đám mây, phù hợp với các doanh nghiệp mà hạ tầng IT là sống còn.

 

Tính năng

Standard

Enterprise

Enterpise Plus

License theo 1 CPU

 • vRAM
 • vCPU/VM

32 GB

8 way

64 GB

8 way

96GB

32 way

Features

 • Hypervisor

P

P

P

 • High availability
 • Data recovery
 • vMotion

P

P

P

P

P

P

P

P

P

 • Virtual serial port concentrator
 • Hot Add
 • vShiled Zones
 • Fault tolerance

P

P

P

P

P

P

P

P

 • Storage APIs for array integration
 • Storage vMotion
 • Distributed Resource Scheduler & Distributed Power Manager

P

 

P

P

P

 

P

P

 • Distributed Switch
 • I/O control (network/storage)
 • Host Profile

P

P

P

 • Autodeploy
 • Policy-Driven Storage
 • Storage DRS

P

P

P

Giá (tính theo 1 CPU)

995$

2875$

3495$

 

Các tính năng nổi bật của sản phẩm:

+ High availability: đảm bảo tính sẵn sàng của ứng dụng khi một hệ thống có lỗi.

+ Data recovery: bảo vệ dữ liệu, backup và restore các máy ảo.

+ Vmotion: di chuyển nhanh chóng các máy ảo sang một hệ thống khác mà không có downtime

+ Virtual serial port concentrator: kết hợp các traffic từ nhiều cổng song song vào 1 giao diện quản lý

+ Hot add: cho phép mở rộng tài nguyên CPU, RAM của host mà không cần có downtime (giống hotswap các thiết bị trong server)

+ vShield Zones: cho phép tạo, cấu hình và quản lý các vùng bảo mật riêng biệt

+ Fault tolerance: đảm bảo tính liên tục của ứng dụng trong trường hợp server bị lỗi mà không bị mất dữ liệu

+ Storage APIs for array integration: tối ưu phần cứng, giảm tải cho các máy ảo và các hoạt động quản lý storage

+ Storage Vmotion: di chuyển động các máy ảo sang các phân vùng storage khác mà không có downtime

+ Distributed Resource scheduler & distributed power manager: Quản lý tập trung tài nguyên các server (host) thành 1 khối và tự động cân bằng tải.

+ Distributed Switch: quản lý tập trung và theo dõi các kết nối mạng của các host khi sử dụng cluster-level

+ I/O control (network and storage): quản lý, theo dõi và tự động cân bằng tải trên các thiết bị storage và netwwork

+ Host profile: tạo các máy ảo thông qua các template

+ Auto deploy: tự động triển khai các host với ESXi.

+ Policy-driven Storage: lựa chọn storage theo các policy đã định nghĩa sẵn

+ Storage DRS: tự động cân bằng tải trên storage

 

2. Vmware vCenter server

Để vận hành một trung tâm dữ liệu ảo hóa, ngoài nền tảng là các hypervisor ESXi với các tình năng theo chuẩn công nghiệp, ta cần có một hệ thống quản lý và thực hiện các tác vụ, đó là Vmware vCenter server.

 

Vmware vCenter server cung cấp một hệ thống quản lý đồng nhất cho môi trường vsphere, là thành phần không thể thiếu để quản lý tập trung các máy ảo, các server ảo hóa. vCenter có hai phiên bản dành cho môi trường ảo hóa cỡ nhỏ (vCenter Foundation Edition) và cỡ lớn (vCenter Standard Edition)

 

Component

Foundation Edition

Standard Edition

Manager server

P

P

Database server

P

P

Search engine

P

P

Vsphere client

P

P

vCenter web access

P

P

Vcenter APIs & .NET extension

P

P

vCenter Ochestrator

P

vCenter server linked mode

P

Giá (1 instance)

1459$

4995$

 

 • Manager server: hệ thống quản lý, theo dõi tập trung
 • Database server: lưu trữ thông tin cấu hình và performance
 • Search engine: cho phép tìm kiếm các object trên Vcenter
 • Vsphere client: công cụ truy nhập vCenter nhiều tính năng
 • vCenter web access: công cụ truy nhập qua trình duyệt web
 • Vcenter APIs & .NET extension: cho phép tính hợp các plugin và vcenter
 • vCenter Ochestrator: hệ thống xử lý tự động các tác vụ
 • vCenter server linked mode: cho phép kết nối nhiều hệ thống vCenter với nhau
FOLLOW US

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *