Các lệnh trong .htaccess và cách sử dụng .htaccess

Khi sử dụng file .htaccess các bạn lưu chỉ nó có tác dụng đối với những tập tin ngang hàng (trong cùng thư mục với nó) hoặc thư mục con của nó. Với thư mục, nó chỉ có tác dụng trong thư mục chứa nó và thư mục con của nó, còn Khi sử dụng file .htaccess các bạn lưu chỉ nó có tác dụng đối với những tập tin ngang hàng (trong cùng thư mục với nó) hoặc thư mục con của nó và nó vô tác dụng với thư mục mẹ (parent directory).

– Cách tạo ra file .htaccess trên hệ điều hànhWindows:

Bước 1. Mở notepad ra nhập nội dung cho file .htaccess
VD: DirectoryIndex index.html index.htm index.php index .php3 messagebrd.pl
Bước 2. Lưu lại file ở 1 thư mục nào đó với name là: ” .htaccess”.
(Chú ý có dấu cách phía trước .htacce… nhé)
Bước 3. Upload file .htaccess lên hosting, server của bạn.


VÀ DÙNG .htaccess ĐỂ LÀM GÌ????

I. Hạn chế truy cập

Cấm một IP nào đó truy cập

Nếu bạn muốn cấm một máy tính từ một IP nào đó truy cập vào trang web của bạn (có thể vì nhiều lý do: nguời sử dụng máy tính đó đang cố hack trang web của bạn, hay muốn flood trang web của bạn…) thì bạn có thể sử dụng tập tin .htaccess để hạn chế IP đó: bạn thêm đoạn mã sau vào file .htaccess:
deny from 222.262.0.61
Còn nếu bạn muốn cấm tất cả các IP bắt đầu với 222.261.0 thì chỉ cần viết
deny from 222.261.0
sẽ cấm tất cả các IP trong khoảng 222.262.0.1 tới 222.262.0.254

Dòng lệnh:
Deny from all
Sẽ cấm tất cả mọi truy cập tới các trang web trong thư mục (mặc dù vẫn có thể được sử dụng từ các lệnh ‘require’ hay ‘include’ trong các file php).

II. Tự động chuyển khách tới địa chỉ mới (Redirection)

Nếu bạn vừa chuyển trang web của mình đến địa chỉ và muốn redirect những ai truy cập trang web của bạn bằng địa chỉ cũ thì có thể dùng lệnh sau (ngoài cách dùng file html):

Redirect/olddirectory http://thietkeso.vn/thumucmoi ;

III. Đổi trình tự ưu tiên của file index

Thông thường khi truy nhập vào một trang web, Apache sẽ tìm tập tin index.htm hoặc default.htm trả kết quả về cho trình duyệt, bạn có thể dùng .htaccess thay đổi mặc định này.

DirectoryIndex index.php index .php3 messagebrd.pl index.html index.htm

FOLLOW US

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *