Các tính năng nổi bật của Vmwave

+ High availability: đảm bảo tính liên tục của công việc khi một hệ thống có lỗi

+ Data recovery: bảo vệ dữ liệu, backup và restore các máy ảo.

+ Vmotion: di chuyển nhanh chóng các máy ảo sang một hệ thống khác mà không có downtime

+ Virtual serial port concentrator: kết hợp các traffic từ nhiều cổng song song vào 1 giao diện quản lý

+ Hot add: cho phép mở rộng tài nguyên CPU, RAM của host mà không cần có downtime

+ vShield Zones: cho phép tạo, cấu hình và duy trì các vùng bảo mật riêng biệt

+ Fault tolerance: đảm bảo tính liên tục của ứng dụng trong trường hợp server bị lỗi mà không bị mất dữ liệu

+ Storage APIs for array integration: cho phép các bên thứ 3 sử dụng các APIs này cho các ứng dụng backup

+ Storage Vmotion: di chuyển động các máy ảo sang các phân vùng storage khác mà không có downtime

+ Distributed Resource scheduler & distributed power manager: Quản lý tập trung tài nguyên các server (host) thành 1 khối và tự động cân bằng tải.

+ Distributed Switch: quản lý tập trung và theo dõi các kết nối mạng sử dụng cluster-level

+ I/O control (network and storage): quản lý, theo dõi và tự động cân bằng tải trên các thiết bị storage và netwwork

+ Host profile: tạo các máy ảo thông qua các template

+ Auto deploy: tự động triển khai các host với ESXi.

+ Policy-driven Storage: lựa chọn storage theo các policy đã định nghĩa sẵn

+ Storage DRS: tự động cân bằng tải trên storage

Để đặt mua sản phẩm vui lòng liên hệ 0987 992 492

 

 

 

FOLLOW US

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *