Cần cung cấp thông tin gì khi làm hợp đồng thiết kế website?

Đối với doanh nghiệp:

 • Cung cấp Tên miền sử dụng cho website
 • Tên doanh nghiệp
 • Địa chỉ ĐKKD, VPGD
 • Điện thoại, Fax
 • Email sử dụng để giao dịch với Thiết kế số
 • Họ tên người đại diện
 • Chức vụ người đại diện
 • Mã số thuế

Đối với cá nhân:

 • Tên miền sử dụng cho website
 • Họ tên
 • Số CMND (không bắt buộc)
 • Địa chỉ
 • Điện thoại
 • Email sử dụng để giao dịch với Thiết kế số
FOLLOW US

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *