Đoạn lập trình 1 biến từ 1 biến khác

Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn đoạn lập trình 1 biến từ 1 biến khác để các bạn có thể xây dựng được một đoạn code tương đông

<?php

$a=’Le;
$b=’Thanh’;
$c=’Tung’;
$w=$a.$b.$c;
echo $w;

//-Thêm kí tự vào
$a=’Le’;
$b=’Thanh’;
$c=’Ttung;
$w=$a.’-‘.$b.’-‘.$c;
echo $w;
//Hoặc
$a=’Le’;
$a.=’ Thanh’;
$a.=’ Tung’;
echo $a;
?>

Mình làm 1 đoạn ví dụ nhỏ đơn giản để các bạn hiểu

chúc các bạn thành công

FOLLOW US

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *