Giới thiệu về cơ sở dữ liệu MySQL trong lập trình PHP

– My SQL là gì?

MySQL là một phần mềm quản trị CSDL mã nguồn mở, miễn phí nằm trong nhóm LAMP (Linux – Apache -MySQL – PHP)

– Tại sao lại sử dụng MySQL?

MySQL là phần mềm miễn phí hoàn toàn, ổn định, an toàn.
Hiện nay trong số các Website có lưu lượng truy cập lớn thuộc hàng cao trên Internet, có rất nhiều Website sử dụng liên minh LAMP này.

“Liên minh” mã mở LAMP đang được coi là một đối trọng với các sản phẩm mã đóng thì rất đắt của Microsoft (Windows, IIS, SQL Server, ASP/ASP.NET).

– Một số đặc điểm của MySQL

– MySQL là một phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu dạng server-based (gần tương đương với SQL Server của Microsoft).
– MySQL quản lý dữ liệu thông qua các cơ sở dữ liệu, mỗi cơ sở dữ liệu có thể có nhiều bảng quan hệ chứa dữ liệu.
– MySQL có cơ chế phân quyền người sử dụng riêng, mỗi người dùng có thể được quản lý một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau, mỗi người dùng có một tên truy cập (username) và mật khẩu(password) tương ứng để truy xuất đến cơ sở dữ liệu.

Khi ta truy vấn tới CSDL MySQL, ta phải cung cấp tên truy cập và mật khẩu của tài khỏan có quyền sử dụng cơ sở dữ liệu đó. Nếu không, chúng ta sẽ không làm được gì cả.

FOLLOW US

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *