Hình thức thanh toán sau khi ký hợp đồng thiết kế website là như thế nào?

Khi ký hợp đồng thiết kế website với Thiết kế số, quý khách phải thanh toán thành 02 lần:

  • Thanh toán đợt 1: 50% tổng giá trị hợp đồng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt trong vòng 03 ngày sau khi hợp đồng được ký kết. Phí sử dụng để thiết kế giao diện và lập trình website trong toàn bộ giai đoạn đầu.
  • Thanh toán đợt 2: 50% tổng giá trị hợp đồng còn lại sau khi website được thiết kế, lập trình xong và đi vào nghiệm thu, sử dụng trong vòng 07 ngày.
FOLLOW US

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *