Làm thế nào để cài đặt và upload website?

I.ĐÓNG GÓI DỰ ÁN
*Mục đích:
Bàn giao cho khách hàng.

Bước 1. Đóng gói database
– Extract Database
Bước 2. Đóng gói mã code
– Nén code lại bằng winzip hoặc winrar
=> Nén lại cả Database và Code trong cùng 1 file và bàn giao lại cho khách hàng.

II.CÀI ĐẶT DỰ ÁN:
*Mục đích:

Khách hàng tiếp nhận dự án và cài đặt.
Bước 1. Cài đặt database
– Tạo database mới trong PHPMyAdmin
– Import file database (.sql) trong bộ code vào đúng database vừa tạo.
Bước 2. Cài đặt code:
– Chỉnh sửa file config.php cho phù hợp với thông tin mới.

FOLLOW US

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *