Làm thế nào để hiện tiếng Việt trong PHP và MySQL?

Nhiều bạn nghĩ việc xử lý tiếng việt đối với MySQL khi lập trình PHP là điều gì đó đặc biệt, hay cần phải xử lý nhiều thứ trong code và database.
Nhưng thực sự đây là vấn đề vô cùng đơn giản chúng ta chỉ cần xử lý ở Code và không đụng gì vào Database gì cả.

Các bạn chỉ cần làm như sau là chắc chắn thành công:

I. Khi viết bất cứ 1 form nhập dữ liệu nào vào CSDL phần HTML của form bạn phải cho thẻ sau vào:

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />

II. Khi bạn muốn truy vấn CSDL và hiển thị nội dung trên file nào, bạn cũng phải đưa đoạn thẻ HTML ở trên vào.

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />

III. Các điều không cần thiết hoặc không nên:
– Các bạn chỉ cần cho thẻ HTML <meta…> ở trên vào sau đó nhập dữ liệu bình thường qua form, tức khắc lúc bạn truy vấn dữ liệu ra, nội dung sẽ là tiếng Việt.
– Không nên nhập trực tiếp CSDL tiếng Việt vào phần PHPMyAdmin hoặc bộ quản trị khác đối với CSDL MySQL.
(Nếu nhập liệu chỉ mang tính chất test, thì có thể nhập không dấu)
– Không cần thiết phải xử lý gì với CSDL cả.
– Các bạn đừng quan tâm nội dung đó trong PHPMyAdmin như thế nào, vì nó bị mã hóa bởi các ký tự Unicode.

FOLLOW US

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *