PHP Designer 7.2.4.17 (+ Portable) Full Crack – Phát triển tích hợp PHP và chỉnh sửa PHP

PHP Designer 7.2.4.17 (+ Portable) | 24.3/29.71 MB

Sức mạnh trong PHP nằm ở khả năng ấn định nó vào -và cùng với các ngôn ngữ và công nghệ web khác. Do đó, phpDesigner không chỉ hỗ trợ PHP mà còn các ngôn ngữ web khác như HTML, MySQL, XML, CSS, JavaScript, VBScript, Java, C#, Perl, Python và Ruby!

Hỗ trợ cho các nhà phát triển WAMP/LAMP and AJAX thông qua tính năng đánh dấu cú pháp thông minh, tự động chuyển đổi giữa các bộ đánh dấu cho PHP, HTML, CSS, và JavaScript dependant… phụ thuộc vào vị trí của bạn trong tài liệu và làm mờ phần mã còn lại.

Tính năng:
-Syntax Highlighters (đánh dấu cú pháp)
-Chỉnh sửa thông minh và nâng cao
-Quản lí file và dự án
-PHP
-Debug/Run & Preview(gỡ rối/chạy và xem trước)
-HTML/XHTML
-Hướng dẫn tích hợp
-Thư viện mã
-Các công cụ
-Mã hóa file
-Giao diện người dùng
-Các dịch vụ
-OS: Windows XP/Vista/7

FOLLOW US

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *