Sử dụng code PHPMailer kết hợp Gmail để gửi SMTP

Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách cấu hình gửi email bằng SMTP sử dụng PHPMailer và sử dụng tên miền đăng nhập là Gmail theo tên miền của bạn.

Chắc hẳn nhiều bạn lập trình viên đã sử dụng class PHPMailer nên tôi sẽ không nói về nó nữa nhé.

Bạn nào đã có class này trong máy rồi thì thôi, bạn nào chưa có thì tải về PHPMailer từ đây về máy.

Để có thể gửi email từ tài khoản login Gmail bạn cần phải có 1 phần Path của PHPMailer cho phép sử dụng  SSL (vì Gmail yêu cầu login bằng SSL mà :) ). Bạn có thể lên google để tải path này về.

Thiết lập gửi email bằng class SMTP

Sau khi download path trên về bạn chép đè (overwrite) lên file class.phpmailer.php của PHPMailer. Giờ chúng ta xem qua lập trình thiết lập để gửi email nhé:

IsSMTP();
$mailer->Host = 'ssl://smtp.gmail.com:465';
$mailer->SMTPAuth = TRUE;
$mailer->Username = 'noreply[ @ ]thietkeso.vn';  // Thay đổi bằng địa chỉ mail của bạn
$mailer->Password = 'password';  // Thay đổi bằng mật khẩu gmail của bạn
$mailer->From = 'noreply[ @ ]thietkeso.vn';  // Đây là địa chỉ gmail của bạn
$mailer->FromName = 'Fake'; // This is the from name in the email, you can put anything you like here
$mailer->Body = 'This is the main body of the email';
$mailer->Subject = 'This is the subject of the email';
$mailer->AddAddress('fake2@gmail.com');  // This is where you put the email adress of the person you want to mail
if(!$mailer->Send())
{
   echo "Message was not sent
";
   echo "Mailer Error: " . $mailer->ErrorInfo;
}
else
{
   echo "Message has been sent";
}
?>

Bạn có thể tham khảo thêm bài viết Google Server để làm email trên mạng để biết cách thiết lập hệ thống email cho công ty theo tên miêng nhé.

FOLLOW US

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *