Thư viện Slide Ajax đơn giản dễ ứng dụng (Frontpage slideshow – Null – Crack)

Slide Ajax là thư viện mã nguồn mất tiền do nhóm JoomlaWork phát triển ra dành cho các loại mã nguồn như:

JoomlaDrupalWordPress và ngay cả cho người dùng code PHP & MySQL thuần.

Trang chủ: http://www.frontpageslideshow.net/

Nay mình share cho các bạn bản mình đã trích lọc ra chỉ còn lại 1 thư viện HTML và Javascript đơn giản, để các bạn mang về nhúng vào website của mình.

DEMO: http://demo.joomlaworks.gr/

DOWNLOAD: TẠI ĐÂY

Ngoài ra nếu bạn muốn đưa slide vào các bộ quản trị thì bạn có thể search trên google như sau:

Tất cả -> “Frontpage slideshow Null”
Joomla -> “Frontpage slideshow Joomla Null”
Wordpress -> “Frontpage slideshow Wordpress Null”
Drupal -> “Frontpage slideshow Drupal Null”

FOLLOW US

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *