Trường hợp website bị sự cố, bị hacker tấn công,… thì tôi sẽ xử lý thế nào?

Thỉnh thoảng, website của bạn sẽ gặp một số sự cố, và bị ngưng hoạt động trong một khoảng thời gian (thường vấn đề hosting, hacker tấn công,…). Bạn nên bình tĩnh, vì đây là chuyện bình thường. Không ai dám đảm bảo 100% rằng website không bị sự cố. Nếu có vấn đề gì bất thường, cần nên liên hệ gấp với Thiết kế số.

Thiết kế số sẽ có giải pháp khắc phục sự cố một cách nhanh nhất có thể, với ít thiệt hại nhất. Thiết kế số luôn chú trọng đến việc sao lưu dữ liệu của khách hàng khi quý khách sử dụng dịch vụ web hosting của Thiết kế số và vì vậy việc khắc phục các sự cố này hoàn toàn không có khó khăn và ít gây thiệt hại nhất.

Nếu không may có sự cố xảy ra, Thiết kế số đảm bảo khắc phục sự cố 1 cách nhanh nhất ngay sau khi biết được thông tin. Sớm nhất là ngay sau khi nhận được thông tin về sự cố, tối đa là sau 24h khi chúng tôi nhận được thông tin của bạn.

FOLLOW US

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *