Từ khóa dùng để quảng cáo trên google là gì?

•  Từ khóa dùng để quảng cáo trên google thường là một cụm từ hoặc một từ liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu, lĩnh vực hoạt động, kinh doanh… của công ty bạn.

Ví dụ: Thiết kế web, tên miền, hosting, dịch vụ máy chủ, may chu tot, thiet ke website, quảng bá web, quảng cáo trên google, thiết kế website doanh nghiệp, máy chủ….

Thiết kế web= 1 từ khóa
Quảng cáo trên google = 1 từ khóa
Thiet ke website      = 1 từ khóa
Máy chủ     = 1 từ khóa

Từ khóa dùng để quảng cáo trên google phân biệt có dấu và không dấu.
Ví dụ:  
 – Thiết kế web # Thiet ke web
– Quảng cáo trên google # Quang cao tren google
– … 

Từ khóa dùng để quảng cáo trên google không phân biệt chữ thường hay chữ HOA.
Ví dụ:  may in = MAY IN,   may cham cong = MAY CHAM CONG,   dieu hoa = DIEU HOA,   may tinh = MAY TINH…

FOLLOW US

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *