Vmware vCenter server

Để vận hành một trung tâm dữ liệu ảo hóa, ngoài nền tảng là các hypervisor ESXi với các tình năng theo chuẩn công nghiệp, ta cần có một hệ thống quản lý và thực hiện các tác vụ, đó là Vmware vCenter server.

 

Vmware vCenter server cung cấp một hệ thống quản lý đồng nhất cho môi trường vsphere, là thành phần không thể thiếu để quản lý tập trung các máy ảo, các server ảo hóa. vCenter có hai phiên bản dành cho môi trường ảo hóa cỡ nhỏ (vCenter Foundation Edition) và cỡ lớn (vCenter Standard Edition)

 

Component

Foundation Edition

Standard Edition

Manager server

P

P

Database server

P

P

Search engine

P

P

Vsphere client

P

P

vCenter web access

P

P

Vcenter APIs & .NET extension

P

P

vCenter Ochestrator

P

vCenter server linked mode

P

Giá (1 instance)

1459$

4995$

 

  • Manager server: hệ thống quản lý, theo dõi tập trung
  • Database server: lưu trữ thông tin cấu hình và performance
  • Search engine: cho phép tìm kiếm các object trên Vcenter
  • Vsphere client: công cụ truy nhập vCenter nhiều tính năng
  • vCenter web access: công cụ truy nhập qua trình duyệt web
  • Vcenter APIs & .NET extension: cho phép tính hợp các plugin và vcenter
  • vCenter Ochestrator: hệ thống xử lý tự động các tác vụ
  • vCenter server linked mode: cho phép kết nối nhiều hệ thống vCenter với nhau
FOLLOW US

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *