VPS là gì? Máy chủ ảo là gì? Virtual private server là gì?

Virtual private server, cụm từ này dịch nghĩa đơn thuần là máy chủ riêng ảo. Vậy VPS trước tiên là :

  • 1 hệ thống máy chủ hoạt động như những server vật lý bình thường, người dùng có thể setup hệ điều hành và các ứng dụng trên đó.
  • “virtual” ở chỗ nó ko “thật”, tức là ko thể sờ bằng tay mà bê vác, mà tháo lắp như thông thường. Nó tồn tại dưới dạng một ứng dụng của chương trình quản lý máy ảo.
  • “ private” ở chỗ nào? Nó “private” vì nó là 1 hệ thống độc lâp, người dùng có thể reboot, shutdown mà không ảnh hưởng đến hệ thống khác

Vậy VPS là giải pháp để chia từ 1 server vật lý ra thành nhiều server nhỏ hơn, các server nhỏ này là các VPS, chúng hoạt động như những DELL, IBM hay HP server và hoàn toàn độc lập nhau.

 

FOLLOW US

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *