Vsphere Enterprise Plus Edition

Được thiết kế đặc biệt cho môi trường doanh nghiệp vừa và nhỏ, vsphere mang đến giải pháp ảo hóa với những đặc điểm về quản lý tích hợp và đảm bảo tính liên tục của hoạt động kinh doanh với 3 phiên bản chính:

 1. Vsphere Standard Edition: giải pháp cho doanh nghiệp nhỏ với chi phí phần cứng tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu ảo hóa cơ bản.
 2. Vsphere Enterprise Edition: giải pháp mạnh mẽ cho phép người sử dụng có thể tùy biến để tối ưu hóa hạ tầng, thích hợp với các doanh nghiệp tầm trung.
 3. Vsphere Enterprise Plus Edition: giải pháp hoàn hảo, đầy đủ tính năng, cho phép ảo hóa toàn bộ datacenter thành hạ tầng điện toán đám mây, phù hợp với các doanh nghiệp mà hạ tầng IT là sống còn.

 

Tính năng

Standard

Enterprise

Enterpise Plus

License theo 1 CPU

 • vRAM
 • vCPU/VM

32 GB

8 way

64 GB

8 way

96GB

32 way

Features

 • Hypervisor

P

P

P

 • High availability
 • Data recovery
 • vMotion

P

P

P

P

P

P

P

P

P

 • Virtual serial port concentrator
 • Hot Add
 • vShiled Zones
 • Fault tolerance

P

P

P

P

P

P

P

P

 • Storage APIs for array integration
 • Storage vMotion
 • Distributed Resource Scheduler & Distributed Power Manager

P

 

P

P

P

 

P

P

 • Distributed Switch
 • I/O control (network/storage)
 • Host Profile

P

P

P

 • Autodeploy
 • Policy-Driven Storage
 • Storage DRS

P

P

P

Giá (tính theo 1 CPU)

995$

2875$

3495$

 

Các tính năng nổi bật của sản phẩm:

+ High availability: đảm bảo tính sẵn sàng của ứng dụng khi một hệ thống có lỗi.

+ Data recovery: bảo vệ dữ liệu, backup và restore các máy ảo.

+ Vmotion: di chuyển nhanh chóng các máy ảo sang một hệ thống khác mà không có downtime

+ Virtual serial port concentrator: kết hợp các traffic từ nhiều cổng song song vào 1 giao diện quản lý

+ Hot add: cho phép mở rộng tài nguyên CPU, RAM của host mà không cần có downtime (giống hotswap các thiết bị trong server)

+ vShield Zones: cho phép tạo, cấu hình và quản lý các vùng bảo mật riêng biệt

+ Fault tolerance: đảm bảo tính liên tục của ứng dụng trong trường hợp server bị lỗi mà không bị mất dữ liệu

+ Storage APIs for array integration: tối ưu phần cứng, giảm tải cho các máy ảo và các hoạt động quản lý storage

+ Storage Vmotion: di chuyển động các máy ảo sang các phân vùng storage khác mà không có downtime

+ Distributed Resource scheduler & distributed power manager: Quản lý tập trung tài nguyên các server (host) thành 1 khối và tự động cân bằng tải.

+ Distributed Switch: quản lý tập trung và theo dõi các kết nối mạng của các host khi sử dụng cluster-level

+ I/O control (network and storage): quản lý, theo dõi và tự động cân bằng tải trên các thiết bị storage và netwwork

+ Host profile: tạo các máy ảo thông qua các template

+ Auto deploy: tự động triển khai các host với ESXi.

+ Policy-driven Storage: lựa chọn storage theo các policy đã định nghĩa sẵn

+ Storage DRS: tự động cân bằng tải trên storage

FOLLOW US

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *